( ! ) Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/index.php on line 26
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0

( ! ) Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/index.php on line 27
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0

( ! ) Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/index.php on line 29
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0

( ! ) Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vilyjedlici.cz/web/jadro.php on line 45
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0007556704zpracujUrl( $aktualniUrl = 'https://www.vilyjedlici.cz/osobni-udaje/' ).../index.php:49
Osobní údaje | Vily Jedličí
Tato stránka využívá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s jejich použitím. Informace o využití cookies.

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je REKRENE s.r.o. IČ 10801766 se sídlem Jedličí 1491, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce naleznete na webu: https://www.rekrene.cz/
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při rezervaci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění rezervace, bez poskytnutí osobních údajů není možné rezervaci uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání realizaci služeb na základě rezervace,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním rezervace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.


( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0023613896Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktJmeno' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0023613896Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktJmeno' ).../formulare.php:287
50.0025613904trim( $string = NULL ).../formulare.php:472

( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 476
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0028614712Formulare->zpracovaniOdstranitWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktTelefon' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 476
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0028614712Formulare->zpracovaniOdstranitWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktTelefon' ).../formulare.php:287
50.0030614656preg_replace( $pattern = '/\\s+/', $replacement = '', $subject = NULL ).../formulare.php:476

( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0033615104Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktEmail' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0033615104Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktEmail' ).../formulare.php:287
50.0035615032trim( $string = NULL ).../formulare.php:472

( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0038615464Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktZprava' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0038615464Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktZprava' ).../formulare.php:287
50.0040615408trim( $string = NULL ).../formulare.php:472

( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0042632224Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktSouhlas' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0042632224Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'kontaktSouhlas' ).../formulare.php:287
50.0044632168trim( $string = NULL ).../formulare.php:472

( ! ) Warning: Undefined array key "hodnota" in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0047632600Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'grecaptcha' ).../formulare.php:287

( ! ) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vilyjedlici.cz/web/formulare.php on line 472
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001457488{main}( ).../index.php:0
20.0022608384require( '/var/www/vilyjedlici.cz/web/pages/paticka-nova.php ).../index.php:389
30.0023613896Formulare->zpracujRequest( ).../paticka-nova.php:46
40.0047632600Formulare->zpracovaniTrimWhitespace( $klicPolozky = 'grecaptcha' ).../formulare.php:287
50.0049632544trim( $string = NULL ).../formulare.php:472